Сайт в разработке

Микола Мозговий

Вперше (Твої вуста)

5
00:00

Вперше (Твої вуста)

Не бо і си ні го ри, пе рші ве чі рні зо рі,
Все бу ло та ким: та ким ка зко вим й не по вто рним.
Впе рше сло ва ко ха ння, впе рше па лке при зна ння,
І та мло сна мить, ча рі вна мить, ці лу нку мить.

Тво ї ву ста ме до ві ї мо го жи ття не спо ко ї,
Ча клу нний світ тво їх о чей
Бе зcо ння всіх мо їх но чей.
Ча клу нний світ тво їх о чей
Бе зcо ння всіх мо їх но чей.

Пі сню, що в се рці ма ю, ті льки то бі спі ва ю,
Бо в мо їм жи тті все на йдо ро жче - ті льки ти.

Тво ї ву ста ме до ві ї мо го жи ття не спо ко ї,
Ча клу нний світ тво їх о чей
Бе зcо ння всіх мо їх но чей.
Ча клу нний світ тво їх о чей
Бе зcо ння всіх мо їх но чей.

Не бо і си ні го ри, пе рші ве чі рні зо рі,
І та мло сна мить, ча рі вна мить, ці лу нку мить.

Тво ї ву ста ме до ві ї мо го жи ття не спо ко ї,
Ча клу нний світ тво їх о чей
Бе зcо ння всіх мо їх но чей.
Ча клу нний світ тво їх о чей
Бе зcо ння всіх мо їх но чей.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Зачаровані слова (На долині дощ іде)

За твоїм веселим гаєм, за барвистим небокраєм,

Микола Мозговий