Сайт в разработке

Александр Панайотов

Чорнобривці

5
00:00

Чорнобривці

Чо рно бри вців на сі я ла ма ти,
У мо їм сві та нко вім кра ю,
Та й на вчи ла ве сня нки спі ва ти,
Про на ді ю кві ту чу мо ю...

Як на ті чо рно бри вці по гля ну,
Ба чу ма тір ста ре ньку,
Ба чу ру ки тво ї, мо я ма мо,
Тво ю ла ску я чу ю рі дне нька...

При лі та ють до на шо го по ля,
Iз да ле ких кра їв жу ра влі,
Ро зцві та ють і ща стя, і до ля,
На мо їй у кра ї нській зе млі...

Як на ті чо рно бри вці по гля ну,
Ба чу ма тір ста ре ньку,
Ба чу ру ки тво ї, мо я ма мо,
Тво ю ла ску я чу ю рі дне нька...

Як на ті чо рно бри вці по гля ну,
Ба чу ма тір ста ре ньку,
Ба чу ру ки тво ї, мо я ма мо,
Тво ю ла ску я чу ю рі дне нька...
Весь текст

Другие песни исполнителя

Цветы под снегом (дуэт с Ларисой Долиной)

Когда в ночи погаснут небеса

Александр Панайотов
Киев - Москва. Бэк-вокал

Тихо шептала: "Тебя люблю",

Александр Панайотов
Лунная мелодия (дуэт с Ларисой Долиной)

В час, когда приходит ночь и как вчера точь-в-точь

Александр Панайотов
Александр Панайотов