Сайт в разработке

Михайло Мода

Пісня про Довбуша

5
00:00

Пісня про Довбуша

Га єм, га єм зе ле не ньким...
Га єм, га єм зе ле не ньким
Хо дить До вбуш мо ло де нький,
Хо дить До вбуш мо ло де нький.

Га єм, га єм зе ле не ньким
Хо дить До вбуш мо ло де нький
Хо дить До вбуш мо ло де нький.

Він на ні жку на ля га є.
Він на ні жку на ля га є,
То пі рцем ся пі дпи ра є.
То пі рцем ся пі дпи ра є.

Він на ні жку на ля га є,
То пі рцем ся пі дпи ра є.
То пі рцем ся пі дпи ра є.

За мнов, хло пці, за мнов сви стом.
За мнов, хло пці, за мнов сви стом,
За па да є сте жка ли стом.
За па да є сте жка ли стом.

За мнов, хло пці, за мнов сви стом,
За па да є сте жка ли стом.
За па да є сте жка ли стом.

Що би Ку ти не ми ну ти...
Що би Ку ти не ми ну ти
Тай до ті тки по ве рну ти.
Тай до ті тки по ве рну ти.

Що би Ку ти не ми ну ти
Тай до ті тки по ве рну ти.
Тай до ті тки по ве рну ти.

Че рез Ку ти тай до ті тки,
Че рез Ку ти тай до ті тки,
До Ште фа но во ї жі нки.
До Ште фа но во ї жі нки.

Че рез Ку ти тай до ті тки,
До Ште фа но во ї жі нки.
До Ште фа но во ї жі нки.

До брий ве чір, ште фа но ва!
До брий ве чір, ште фа но ва!
Чи ве че ря вже го то ва?
Чи ве че ря вже го то ва?

До брий ве чір, ште фа но ва!
Чи ве че ря вже го то ва?
Чи ве че ря вже го то ва?

А ве че ря не го то ва.
А ве че ря не го то ва,
Бо Ште фа на не ма вдо ма,
Бо Ште фа на не ма вдо ма.

А ве че ря не го то ва,
Бо Ште фа на не ма вдо ма,
Бо Ште фа на не ма вдо ма.

Ште фан пі шов на ро бо ту.
Ште фан пі шов на ро бо ту,
По ве рне ться у су бо ту.
По ве рне ться у су бо ту.

Ште фан пі шов на ро бо ту,
По ве рне ться у су бо ту.
По ве рне ться у су бо ту.

Чи бу деш нам ві дкри ва ти?
Чи бу деш нам ві дкри ва ти,
Чи са мим ся до бу ва ти,
Чи са мим ся до бу ва ти?

Чи бу деш нам ві дкри ва ти,
Чи са мим ся до бу ва ти,
Чи са мим ся до бу ва ти?

В ме не две рі ти со ві ї.
В ме не две рі ти со ві ї,
В ме не за мки ста ле ві ї.
В ме не за мки ста ле ві ї.

В ме не две рі ти со ві ї,
В ме не за мки ста ле ві ї.
В ме не за мки ста ле ві ї.

Не по мо жуть за мки тво ї.
Не по мо жуть за мки тво ї,
Як пі дста влю пле чі сво ї,
Як пі дста влю пле чі сво ї.

Не по мо жуть за мки тво ї,
Як пі дста влю пле чі сво ї,
Як пі дста влю пле чі сво ї.

До вбуш по чав на ля га ти.
До вбуш по чав на ля га ти,
Ста ли две рі ся ла ма ти.
Ста ли две рі ся ла ма ти.

До вбуш по чав на ля га ти,
Ста ли две рі ся ла ма ти.
Ста ли две рі ся ла ма ти.

До вбуш две рі ві дкри ва є.
До вбуш две рі ві дкри ва є,
Ште фан з ві дка вже стрі ля є.
Ште фан з ві дка вже стрі ля є.

До вбуш две рі ві дкри ва є,
Ште фан з ві дка вже стрі ля є.
Ште фан з ві дка вже стрі ля є.

Як у стрі лив в пра ве пле че,
Як у стрі лив в пра ве пле че,
Із лі во го кро вця те че.
Із лі во го кро вця те че.

Як у стрі лив в пра ве пле че,
Із лі во го кро вця те че.
Із лі во го кро вця те че.

Бо знав до бре по ці ля ти.
Бо знав до бре по ці ля ти,
До вбуш бу де по ми ра ти.
До вбуш бу де по ми ра ти.

Бо знав до бре по ці ля ти,
До вбуш бу де по ми ра ти.
До вбуш бу де по ми ра ти.

Ой, ви хло пці, ви мо ло дці,
Ой, ви хло пці, ви мо ло дці,
Бе ріть ме не на то по рці.
Бе ріть ме не на то по рці.

Ой, ви хло пці, ви мо ло дці,
Бе ріть ме не на то по рці.
Бе ріть ме не на то по рці.

Бе ріть ме не на то по ри.
Бе ріть ме не на то по ри,
Та й не сіть ня в чо рні го ри.
Та й не сіть ня в чо рні го ри.

Бе ріть ме не на то по ри,
Та й не сіть ня в чо рні го ри.
Та й не сіть ня в чо рні го ри.

Там ро ди лись та то й ма ти.
Там ро ди лись та то й ма ти,
Там я бу ду спо чи ва ти.
Там я бу ду спо чи ва ти.

Там ро ди лись та то й ма ти,
Там я бу ду спо чи ва ти.
Там я бу ду спо чи ва ти.

Ште фа но ві да йте мі рку.
Ште фа но ві да йте мі рку,
Бо я лю бив йо го жі нку.
Бо я лю бив йо го жі нку.

Ште фа но ві да йте мі рку,
Бо я лю бив йо го жі нку.
Бо я лю бив йо го жі нку.

Срі блом -зла том по ді лі ться.
Срі блом -зла том по ді лі ться
Та й на ме не не ди ві ться.
Та й на ме не не ди ві ться.

Срі блом -зла том по ді лі ться
Та й на ме не не ди ві ться.
Та й на ме не не ди ві ться.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Вербонько

Чого стоїш, вербонько, над водою?

Михайло Мода
Як я тебе люблю

Кожен щастя зазнати б хотів,

Михайло Мода