Сайт в разработке

Anatol Dumitras

Dulce-i vinul

5
00:00

Dulce-i vinul

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Mâ ndru li ță gu ra ta floa re mi cșu nea
Ah, cum mă î mba tă ea î ntru na.
Pe la crâ șmă nu mai trec, nu mă mai pe trec
Nu mă la să mâ ndra ca să plec.

Când ră mâ ne si ngu rea mâ ndru li ța mea
Își tri mi te do rul du pă mi ne.
Nu mă la să să î nchin un pa har cu vin
Nu mă la să-n crâ șmă să ră mân.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Nici pe drum nici pe șo sea nu e ni me nea
Să mă va dă cum mă duc la mâ ndra
Ve de lu na când mă duc, ve de când a jung
De mă spu ne i ntru în bu cluc.

Dar pân’ azi n-a mai a flat ni me ni în sat
Da la ce mâ ndru ță bat la u șă
Poa te nici n-o mai a fla gu ra lu mii rea
Că nu vreau să mă vo rbea scă ea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce-i mâ ndra mea.
Du lce-i vi nul, du lce-i vi nul,
Dar mai du lce dra go stea.

Dar mai du lce dra go stea.
Dar mai du lce dra go stea.
Весь текст

Другие песни исполнителя