Сайт в разработке

Українські народні

Бодай ся когут знудив

5
00:00

Бодай ся когут знудив

Бо дай ся ко гут зну див, що ме не ра но збу див.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.

Ка за ла ме ні ма ти зе ле не жи то жа ти,
А я жи то не жа ла - в бо ро зде нці ле жа ла.
А я жи то не жа ла - в бо ро зде нці ле жа ла.

Ка за ла ме ні ма ти го рох зе ле ний жа ти,
А го рох ма є стру чки - бо лять у ме не ру чки.
А го рох ма є стру чки - бо лять у ме не ру чки.

Ка за ла ме ні ма ти з ву гі ллям ра ду да ти,
А я йо го у пі чку, бо в ме не бі ле ли чко.
А я йо го у пі чку, бо в ме не бі ле ли чко.

Ка за ла ме ні ма ти з хло пця ми по гу ля ти:
По гу ляй со бі, до ню, я ж то бі не бо ро ню.
По гу ляй со бі, до ню, я ж то бі не бо ро ню.

А я со бі гу ля ю, як ри бка по Ду на ю.
Як ри бка з о ку нця ми, я мо ло да, з хло пця ми.
Як ри бка з о ку нця ми, я мо ло да, з хло пця ми.

Гу ля ла би до но чі, бо спа то ньки не хо чу.
Гу ля ла би до ра на, ой, да на ж мо я, да на.
Гу ля ла би до ра на, ой, да на ж мо я, да на.

При пи ни, Бо же, но чі, бо спа то ньки не хо чу.
При пи ни ще й дру гу ю на ме не мо ло ду ю.
При пи ни ще й дру гу ю на ме не мо ло ду ю.

Бо дай ся ко гут зну див, що ме не ра но збу див.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Ніч яка місячна

Ніч яка місячна, зоряна, ясная,

Українські народні
Дай, кума

Ішов гуцул з полонини, а гуцулка з бані.

Українські народні
Ой, на горі два дубки

Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки,

Українські народні
Несе Галя воду

Несе Галя воду, коромисло гнеться.

Українські народні