Сайт в разработке

Українські народні

Бодай ся когут знудив

5
00:00

Бодай ся когут знудив

Бо дай ся ко гут зну див, що ме не ра но збу див.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.

Ка за ла ме ні ма ти зе ле не жи то жа ти,
А я жи то не жа ла - в бо ро зде нці ле жа ла.
А я жи то не жа ла - в бо ро зде нці ле жа ла.

Ка за ла ме ні ма ти го рох зе ле ний жа ти,
А го рох ма є стру чки - бо лять у ме не ру чки.
А го рох ма є стру чки - бо лять у ме не ру чки.

Ка за ла ме ні ма ти з ву гі ллям ра ду да ти,
А я йо го у пі чку, бо в ме не бі ле ли чко.
А я йо го у пі чку, бо в ме не бі ле ли чко.

Ка за ла ме ні ма ти з хло пця ми по гу ля ти:
По гу ляй со бі, до ню, я ж то бі не бо ро ню.
По гу ляй со бі, до ню, я ж то бі не бо ро ню.

А я со бі гу ля ю, як ри бка по Ду на ю.
Як ри бка з о ку нця ми, я мо ло да, з хло пця ми.
Як ри бка з о ку нця ми, я мо ло да, з хло пця ми.

Гу ля ла би до но чі, бо спа то ньки не хо чу.
Гу ля ла би до ра на, ой, да на ж мо я, да на.
Гу ля ла би до ра на, ой, да на ж мо я, да на.

При пи ни, Бо же, но чі, бо спа то ньки не хо чу.
При пи ни ще й дру гу ю на ме не мо ло ду ю.
При пи ни ще й дру гу ю на ме не мо ло ду ю.

Бо дай ся ко гут зну див, що ме не ра но збу див.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.
Ма ла я ні чка, ма ла - я ще м ся не ви спа ла.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Ой, на горі два дубки

Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки,

Українські народні
Несе Галя воду

Несе Галя воду, коромисло гнеться.

Українські народні
Ти ж мене підманула

Ти казала: "В понеділок

Українські народні
Нова радість стала (колядка)

Нова радість стала, яка не бувала,

Українські народні