Сайт в разработке

Дзідзьо

Каділак. Бек-вокал

5
00:00

Каділак. Бек-вокал

Во -о -оу, во -о -оу, во -о -оу, во -о -оу
Три -чо ти ри!
Во -о -оу, во -о -оу, во -о -оу, во -о -оу.

Я да вним -да вно хо тів пе ре сі сти з "Жи гу лів"
На ве ли кий "Ка ді лак", до у по ра по вний бак.
Бог по чув мо ї сло ва і ска зав: "Хо ди сю да,
На то бі клю чі, три май, їдь со бі, па нти га няй."

Я те пер кру тий чу вак. Ма ю чо рний "Ка ді лак",
В ме не "DZI DZIO" но ме ра. По ма хай ме ні па -па!
Я те пер - кру тий чу вак. Ма ю чо рний "Ка ді лак",
В ме не "DZI DZIO" но ме ра. По ма хай ме ні па -па!

Во -о -оу, во -о -оу, во -о -оу, во -о -оу.

Ї ду в мі сто і в се ло, а на хви лях ра ді о
Ра но, вве чір і вно чі кру тя ться мо ї пі сні.
"Ка ди лак" не "Жи гу лі"! Да, де йстві те льно ме ні
За ка на ло, по ве зло! Кру то! Во -о -о -о -о!

Я те пер кру тий чу вак. Ма ю чо рний "Ка ді лак",
В ме не "DZI DZIO" но ме ра. По ма хай ме ні па -па!
Я те пер - кру тий чу вак. Ма ю чо рний "Ка ді лак",
В ме не "DZI DZIO" но ме ра. По ма хай ме ні па-па!

Біп біп бі -бі -біп бі -біп. Біп біп бі -бі -біп бі -біп.
Біп біп бі -бі -біп бі -біп. Біп біп бі -біп біп.
Во -о -оу, во -о -оу. Біп біп бі -біп -біп.
Во -о -оу, во -о -оу. При -би -бип біп бі -біп біп.

Я те пер - кру тий чу вак. Ма ю чо рний "Ка ді лак",
В ме не "DZI DZIO" но ме ра. По ма хай ме ні па -па!
Я те пер - кру тий чу вак. Ма ю чо рний "Ка ді лак",
В ме не "DZI DZIO" но ме ра. По ма хай ме ні па -па!

Во -о -оу, во -о -оу. В ме не "DZI DZIO" но ме ра.
Во -о -оу, во -о -оу. По ма хай ме ні па-па -па-па!
Во -о -оу, во -о -оу. В ме не "DZI DZIO" но ме ра.
Во -о -оу, во -о -оу. По ма хай ме ні па -па!
Весь текст

Другие песни исполнителя

А я боявся пса. Бек-вокал

Ти мала жовте волосся і очі голубі

Дзідзьо
Сама-сама

Так багато дівчат, але я вибрав тебе.

Дзідзьо
Василина. Бек-вокал (дует з Іваном Поповичем)

Біля хати Василини затоптали трави,

Дзідзьо
Старий рік минає

Старий рік минає, Новий наступає.

Дзідзьо