Сайт в разработке

Віктор Павлік

Барвіночок. Бек-вокал

5
00:00

Барвіночок. Бек-вокал

Ні жно цві те в Ка рпа тах ба рві но чок хре ща тий
Ві тер по ві яв, дощ по ли вав -
Це ж на ві нки ді вча там.
Ві тер по ві яв, дощ по ли вав -
Це ж на ві нки ді вча там.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

В па рі і дуть о бо є: мо ло дий з мо ло до ю
Вже той ба рві нок ща стя при ніс,
Що ро зкві тав ве сно ю.
Вже той ба рві нок ща стя при ніс,
Що ро зкві тав ве сно ю.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

Вже на мо їм по дві р’ї тай му зи ка за гра ла
Щось мо є се рце кра є ться
Тай ма ти за пла ка ла.
Щось мо є се рце кра є ться
Тай ма ти за пла ка ла.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

Ой, не жу рись, ма ту сю, що ра но ві дда ю ся
До ля ді во ча за між і ти.
До ве сі лля го ту йся.
До ля ді во ча за між і ти.
До ве сі лля го ту йся.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

Ні жно цві те в Ка рпа тах ба рві но чок хре ща тий
Ві тер по ві яв, дощ по ли вав -
Це ж на ві нки ді вча там.
Ві тер по ві яв, дощ по ли вав -
Це ж на ві нки ді вча там.

Як за гра є дзві нко му зи ка тро ї ста,
Чу ти що ве сі лля від се ла - до мі ста.
Ча рі вна со пі лка, скри пка і ци мба ли.
Так і ще ні ко ли ве се ло не гра ли.

На -на -на -на -най най на -на -на -на -най най
На -на -на -на -най най на -на -на -на -най най
На -на -на -на -най най на -на -на -на -най най
На -на -на -на -най най на -на -на -на -най най
Весь текст

Другие песни исполнителя

Біла хмара. Бек-вокал

Над поточком, над поточком хмариться блакить.

Віктор Павлік
Нема з ким. Бэк-вокал

Стояв спекотний день, але на те я не зважав.

Віктор Павлік
Ні обіцянок, ні пробачень

Іще два тижні - і запалає

Віктор Павлік