Сайт в разработке

Микола Янченко

Гопацульки

5
00:00

Гопацульки

На по дві р’ї му зи ка гра є,
За хо ва ли Ту зи ка – ла є.
Тьо хнув со ло ве йко у га ї.
Ма ти сво ю до ню шу ка є.

Гоп, гей -гоп, го па цу льки.
Зно ву аж до ра нку гу льки.
Гу ля йте ки ці, зо зу льки,
Гоп, гей -гоп, го па цу льки.

Ві зьму ля -мі нор на гі та рі,
Зга да ю ме ло ді ї ста рі.
Нам з то бо ю до бре у па рі,
За ди влю ся в о чі тво ї ка рі.

Гоп, гей -гоп, го па цу льки.
Зно ву аж до ра нку гу льки
Гу ля йте ки ці, зо зу льки,
Гоп, гей -гоп, го па цу льки.

А ко ли за гра ють на тро мбо ні
Всі пі дки нем вго ру до ло ні.
Не ва льси та нцю єм і на по льки -
Но вий та нець «Го па цу льки».

Гоп, гей -гоп, го па цу льки.
Зно ву аж до ра нку гу льки
Гу ля йте ки ці, зо зу льки,
Гоп, гей -гоп, го па цу льки.

Гоп, гей -гоп, го па цу льки.
Зно ву аж до ра нку гу льки
Гу ля йте ки ці, зо зу льки,
Гоп, гей -гоп, го па цу льки.
Весь текст

Другие песни исполнителя