Сайт в разработке

Іван Ганзера

Хто має долар - сало їсть. Бек-вокал (дует з Миколою Янченко)

5
00:00

Хто має долар - сало їсть. Бек-вокал (дует з Миколою Янченко)

Ско чив ве че ром в тра ву ко ник -стри бу нець.
Те плим по ди хом ві йнув лі тній ві те рець,
На до ли ні по тра ві сте ли ться ту ман.
В дя дька Гна та у хлі ві спа ти ліг ка бан.

Все на вкруг на кри ла ніч те мно ти кри лом.
На да ху си дить, мов сич, ки цька із ко том,
На сві та нку за спі ва є пі вень -гре бі нець.
А ка бан і ще не зна є, що йо му кі нець!

Жи веш в се лі - ви ро щуй са ло,
Щоб не зва ли ла з си ли млість.
Та ке жи ття для нас на ста ло,
Хто ма є до лар - са ло їсть!

Знов три ма є мо ми курс на Є вро со юз,
А у по лі все га рчить тра ктор "Бі ло русь".
Ро бить ку мо ві ма саж вже ба га то літ,
Бо у ба нку є у ньо го в до ла рах кре дит.

Ско чив ве че ром в тра ву ко ник -стри бу нець.
Те плим по ди хом ди хнув лі тній ві те рець,
На до ли ні по тра ві сте ли ться ту ман.
В дя дька Гна та на сто лі вже ле жить ка бан.

Жи веш в се лі - ви ро щуй са ло,
Щоб не зва ли ла з си ли млість.
Та ке жи ття для нас на ста ло,
Хто ма є до лар - са ло їсть!

Жи веш в се лі - ви ро щуй са ло,
Щоб не зва ли ла з си ли млість.
Та ке жи ття для нас на ста ло,
Хто ма є до лар - са ло їсть!

Жи веш в се лі - ви ро щуй са ло,
Щоб не зва ли ла з си ли млість.
Та ке жи ття для нас на ста ло,
Хто ма є до лар - са ло їсть!
Весь текст

Другие песни исполнителя