Сайт в разработке

O-Zone

Despre tine cânt

5
00:00

Despre tine cânt

Mă tre zesc cu ti ne-n gând
De spre ti ne vreau să cânt
Me lo di a mea de dor
Ca re pla ce tu tu ror.

Nu ră spunzi la S M S
Eu îți scriu a tât de des
Poa te m-am pu rtat u rât
Dar să știi că te-am iu bit.

Mă î nec în o chii tăi, la -la la -la lei
Plâ nge lu mea du pa ei, la -la la -la lei
Ești un î nger pe Pă mânt de spre ti ne cânt
Și zi și noa pte, la -la lei

Mă î nec în o chii tăi, la -la la -la lei
Plâ nge lu mea du pa ei, la -la la -la lei
Ești un î nger pe Pă mânt de spre ti ne cânt
Și zi și noa pte.

Da că mergi cu mi ne-n vis
Am să te î nvăș să râzi
Și-am să-ți cânt pâ nă în zori
Câ nte ce lul meu de dor.

Nu ră spunzi la S M S
Eu îți scriu a tât de des
Poa te m-am pu rtat u rât
Dar să știi că te-am iu bit.

Mă î nec în o chii tăi, la -la la -la lei
Plâ nge lu mea du pa ei, la -la la -la lei
Ești un î nger pe Pă mânt de spre ti ne cânt
Și zi și noa pte, la -la lei

Mă î nec în o chii tăi, la -la la -la lei
Plâ nge lu mea du pa ei, la -la la -la lei
Ești un î nger pe Pă mânt de spre ti ne cânt
Și zi și noa pte.

Mă î nec în o chii tăi, la -la la -la lei
Plâ nge lu mea du pa ei, la -la la -la lei
Ești un î nger pe Pă mânt de spre ti ne cânt
Și zi și noa pte, la -la lei

Mă î nec în o chii tăi, la -la la -la lei
Plâ nge lu mea du pa ei, la -la la -la lei
Ești un î nger pe Pă mânt de spre ti ne cânt
Și zi și noa pte.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Dragostea din tei. Бэк-вокал

Ma-ia-hi. Ma-ia-hu. Ma-ia-ho. Ma-ia-ha-ha

O-Zone