Сайт в разработке

Михайло Мода

Вербонько

5
00:00

Вербонько

Чо го сто їш, ве рбо нько, над во до ю?
Тя жко -ва жко, се рде нько, нам з то бо ю.

Не плач, не плач, ве рбо нько, не жу ри ся
З о со ко ю, се стро нько, о бі йми ся.
Не плач, не плач, ве рбо нько, не жу ри ся
З о со ко ю, се стро нько, о бі йми ся.

Ой, не ви дно до ле ньки, ой, не ви дно.
Всі ді вки ба га ті ї, а я бі дний.

Бо не ма ю ха ти я, ні ро ди ни,
Я ж на сві ті, ве рбо нько, си ро ти на.
Бо не ма ю ха ти я, ні ро ди ни,
Я ж на сві ті, ве рбо нько, си ро ти на.

Ро змо вля єш, се стро нько, із рі ко ю,
А я ці лу ні че ньку із жу рбо ю.

За шу мі ла ве рбо нька, ли стя впа ло,
За пла ка ла ве рбо нька, за ри да ла.
За шу мі ла ве рбо нька, ли стя впа ло,
За пла ка ла ве рбо нька, за ри да ла.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Пісня про Довбуша

Гаєм, гаєм зелененьким...

Михайло Мода
Як я тебе люблю

Кожен щастя зазнати б хотів,

Михайло Мода