Сайт в разработке

Ніна Матвієнко

Квітка-душа

5
00:00

Квітка-душа

Ой, не зо ря в не бі за па ла ла,
То на зе млі кві тка ро зкві та ла.
Там, де тра ва, як зе ле ний шовк.
Ра нок при йшов, а ле кві тку не зна йшов.

Ой, то цві ла, то не кві тка кра сна.
Ой, то ду ша, що шу ка ла ща стя.
Кві тка -ду ша, ні жна і жи ва.
Ві тер по чув і при ніс ї ї сло ва.

Ве сен і зим дай Бог.
Ві ри і сил дай Бог.
Ща стя ду ші дай Бог.

Ой, де ве сна ко си ро зплі та ла,
Кві тка цві ла і не о блі та ла.
Мрі ї і сни, зе ле на тра ва,
Ті льки ду ша і кві ту ча, і жи ва.

Ве сен і зим дай Бог.
Ві ри і сил дай Бог.
Ща стя у сім дай Бог.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Чарівна скрипка (Сіла птаха)

Сіла птаха білокрила на тополю,

Ніна Матвієнко