Сайт в разработке

Олег Винник

Надкусили місяць зорі. Бек-вокал

5
00:00

Надкусили місяць зорі. Бек-вокал

На дку си ли мі сяць зо рі,
Бо не по ді ли лись,
А нам ті сно ста ло в па рі -
Лю бить не на вчи лись...

Ши то то нко, шви дко рва лось,
Зо всім пе ре тлі ло...
Що по ро биш? Ну, не скла лось,
Так, як нам хо ті лось...

Ши то то нко, шви дко рва лось,
Зо всім пе ре тлі ло...
Що по ро биш? Ну, не скла лось
Так, як нам хо ті лось...

На дку си ли мі сяць зо рі,
Не на со ло ди лись,
Зни кло з не ба на ше ща стя,
Чи до ща ми зми лось...

На ли ли ся со ком кві ти
Та не ро зпу ска лись,
На ро ди лись чу жі ді ти,
А ми - не ді жда лись...

На ли ли ся со ком кві ти
Та не ро зпу ска лись,
На ро ди лись чу жі ді ти,
А ми - не ді жда лись...

На дку си ли мі сяць зо рі
Та й на вік за бу ли,
Лю ди ща стям у ми ва лись,
А ми - не ві дчу ли...

Лю ди гні зда бу ду ва ли,
А ми - за ли ши ли,
Лю ди ра єм лю бу ва лись,
А ми - на грі ши ли...

Лю ди гні зда бу ду ва ли,
А ми - за ли ши ли,
Лю ди ра єм лю бу ва лись,
А ми - на грі ши ли...

На дку си ли мі сяць зо рі
Ні со бі, ні ко му
Не зу мі ли бу ти ра зом -
Бу дем по о дно му.

Так це ва жко і не про сто,
Та у се ми не ться.
І тво є і м’я у по рох
З ча сом пе ре тре ться...

Так це ва жко і не про сто,
Та у се ми не ться.
І тво є і м’я у по рох
З ча сом пе ре тре ться...

І тво є і м’я у по рох
З ча сом пе ре тре ться...

На дку си ли мі сяць зо рі,
Бо не по ді ли лись,
А нам ті сно ста ло в па рі -
Лю бить не на вчи лись...
Весь текст

Другие песни исполнителя

Вовчиця. Бек-вокал

Падав безжалісно град, била блискавиця.

Олег Винник
Нино. Бэк-вокал

Ты летала в чьих-то сладких снах.

Олег Винник
Олег Винник
Здравствуй, невеста. Бэк-вокал

Принцесса из волшебной сказки

Олег Винник