Сайт в разработке

Наталя Бучинська

Дівчина-весна

5
00:00

Дівчина-весна

Ой па ла є зі рка ми ні чка і лу на є спів,
І лу на є спів, бе ре зне вий спів.
А у ра нці гра йли ва рі чка ви йшла з бе ре гів,
Ви йшла з бе ре гів, ви йшла з бе ре гів.

Їй не стри мній не до впо до би му зи ка су мна,
Му зи ка су мна, му зи ка су мна.
Не шу ка йте у рі чці бро ду, бо при йшла ве сна,
Бо при йшла ве сна, ді вчи на -ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.

В не бі мі сяць, не на че чо вен, чо вен без ве сла,
Чо вен без ве сла, чо вен без ве сла.
А на Зе млю при хо дить зно ву ні жна, ча рі вна,
Ні жна, ча рі вна, ді вчи на -ве сна.

І та нцю є во на до ра нку, спо ко ю не зна,
Спо ко ю не зна, спо ко ю не зна.
І спі ва є сво ю ве сня нку ні жна, ча рі вна,
Ні жна, ча рі вна, ді вчи на -ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.

Ой па ла є ве се лка в не бі і дзве нить стру на,
І дзве нить стру на, і дзве нить стру на.
І ко ха є ле бі дку ле бідь, бо при йшла ве сна,
Бо при йшла ве сна, ді вчи на -ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.

Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Зві дки при хо дить - ні хто не зна.
Ді вчи на, ді вчи на, ю на ве сна.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Вода. Бек-вокал

Не питай мене, де зірки в очах,

Наталя Бучинська
Наталя Бучинська
Еду. Бэк-вокал

Засмотрелась я на твои глаза.

Наталя Бучинська
Туман (За синими туманами) Бэк-вокал

За синими туманами, где плещется река,

Наталя Бучинська