Сайт в разработке

KAZKA

Плакала

5
00:00

Плакала

Вря ту юсь від слів тво їх. Бу ду ці ла.
За рік о браз не скла ду ці ну я.
Го рять, мо сти го рять і сліз мо ря...
Та знай - це гра мо я. Мен ше слів бі льше ді ла.

Вря ту ю від стріл тво їх хоч би ті ло.
За гнав під лід не зна йду ду шу я.
Бо лить, ой, як бо лить і кров ки пить
Та до нька вже не спить. Ме нше слів бі льше ді ла.

По пла ка ла і стоп. Фі а лка ро зцві ла,
За ся яв день та є мни ми зна ка ми.
І ма ма мо ло да й за ко ха на, ма ла
На ку хні всі о дна ко во пла ка ли.

Зо тлі ла ніч. Зра нку все ста ло сі ре.
Зна йти но ві ко льо ри му шу я.
Ли це у мий до щем, що тре ба ще?
Дай се рцю під пла щем ме нше слів, бі льше ві ри.

По пла ка ла і стоп. Фі а лка ро зцві ла,
За ся яв день та є мни ми зна ка ми.
І ма ма мо ло да й за ко ха на, ма ла
На ку хні всі о дна ко во пла ка ли.

По пла ка ла і стоп. Фі а лка ро зцві ла,
За ся яв день та є мни ми зна ка ми.
І ма ма мо ло да й за ко ха на, ма ла
На ку хні всі о дна ко во пла ка ли.

По пла ка ла і стоп. Фі а лка ро зцві ла,
За ся яв день та є мни ми зна ка ми.
І ма ма мо ло да й за ко ха на, ма ла
На ку хні всі о дна ко во пла ка ли.

По пла ка ла і стоп. Фі а лка ро зцві ла,
За ся яв день та є мни ми зна ка ми.
І ма ма мо ло да й за ко ха на, ма ла
На ку хні всі о дна ко во пла ка ли.
Весь текст

Другие песни исполнителя