Сайт в разработке

Серебро (SEREBRO)

Мама Люба, давай. Бэк-вокал

5
00:00

Мама Люба, давай. Бэк-вокал

На тво их ди ва нах схо дим с у ма мы.
Мы, как две ма да мы, по сле ни рва ны.
Мы так ле та ли, что не за ме ти ли тво ю мать,
И о на ска за ла, что я про сто б...

Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.

Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.

На ша, на ша кро ва тка де ла ла шик -шик,
Я тво ё пи а ни но, а ты мой на стро йщик.
Мы так ле та ли, что не за ме ти ли тво ю мать,
И о на ска за ла, что я про сто б...

Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.

Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай
Вай -вай -вай -вай -вай.

Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.

Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай.
Ма ма Лю ба да вай, да вай, да вай
Вай -вай -вай -вай -вай -вай -вай.
Весь текст

Другие песни исполнителя